Noutăţi
 

Asistenţă/Service

Importator

Apcom România - Integrated Romanian Information Systems (I.R.I.S) SA
Calea Floreasca 246C (Skytower Building), Et. 10, Sect. 1, Bucuresti - 014476
office@apcom.ro
www.apcom.ro

Furnizori autorizaţi de servicii de garanţie

BUCUREŞTI:

Cordon Electronics
Calea Moșilor 306, Sector 2, București
0730 616 111
mosilor@cordongroup.ro
www.cordongroup.ro

iStyle Pro
Bd. Națiunilor Unite 4, Bl. 107A, Sector 5, Bucureşti
021 316 10 71, 021 316 10 72
service@istyle-pro.ro
www.istyle-pro.ro

Noumax
Str. Mihai Eminescu Nr. 163,
Sector 2, Bucuresti
0733 668 629
service@noumax.ro
www.noumax.ro

Noumax
Str. Iordache Golescu nr. 17
Bucuresti, Sector 1, 
031 437 92 99
service@noumax.ro
www.noumax.ro

CLUJ-NAPOCA

Noumax
Piața Unirii 12/5 (Str. Ioan Bob 3), Cluj-Napoca
0264 430 970, 0758 668 629
servicecluj@noumax.ro
www.noumax.ro


TIMIŞOARA

Vox Filemaker Solutions
Strada Alba Iulia, Nr 2, Palatul Culturii, 300077 Timisoara
Tel. 0256 244205
office@voxstore.ro


GARANŢIE LIMITATĂ PE UN 1 (UN) AN

Pentru consumatorii din România, beneficiile acordate de această garanţie sunt suplimentare faţă de drepturile acordate de legile şi reglementările de protecţie a consumatorului. Această garanţie nu exclude, limitează sau suspendă nici un drept al consumatorilor ce apare în urma nerespectării contractului de vânzare.

Obligaţiile de garanţie ale I.R.I.S SA pentru acest produs hardware sunt limitate termenilor de mai jos:

I.R.I.S SA, conform prevederilor de mai jos, garantează acest produs hardware împotriva defectelor de fabricaţie (materiale şi manoperă) în condiţii de utilizare normală pentru o perioadă de 1 (UN) AN de la data achiziţiei de către cumpărătorul final (“Perioada de garanţie”). Dacă în Perioada de garanţie apare un defect hardware şi este recepţionată o reclamaţie validă, I.R.I.S SA, la alegerea sa şi în măsura permisă de lege, fie (1) va repara defectul hardware gratuit, utilizând piese noi sau piese echivalente unora noi din punct de vedere al performanţelor şi fiabilităţii, (2) va înlocui produsul cu un produs care este nou sau echivalent unuia nou din punct de vedere al performanţelor şi fi abilităţii şi cel puţin echivalent din punct de vedere al funcţionalităţilor cu produsul original, sau (3) va rambursa preţul de achiziţie al produsului. Un produs de schimb sau o piesă de schimb, inclusiv o piesă instalabilă de către utilizator care a fost instalată în concordanţă cu instrucţiunile furnizate, va fi garantată pentru restul perioadei de garanţie a produsului original sau nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparării, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Atunci când un produs sau o piesă este înlocuită, orice articol de schimb devine proprietatea dvs. şi articolul schimbat devine proprietatea lui I.R.I.S SA. Atunci când se acordă un ramburs, produsul pentru care este furnizat rambursul trebuie returnat la I.R.I.S SA si devine proprietatea lui I.R.I.S SA.

EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI
Această garanţie limitată se aplică doar produselor hardware importate de I.R.I.S SA ce pot fi identificate de eticheta de importator aferentă acestora. Software-ul distribuit de I.R.I.S SA (inclusiv, dar fără limitare la, software-ul de sistem) nu este acoperit prin prezenta Garanţie Limitată. Consultaţi contractul de licenţă care acompaniază software-ul pentru detalii asupra drepturilor dvs. cu privire la utilizarea sa.

Această garanţie nu se aplică: (a) pieselor consumabile, precum bateriile, cu excepţia cazului în care dauna a survenit ca urmare a unui defect de fabricaţie (de materiale sau de manoperă); (b) daunelor cosmetice, inclusiv dar fără limitare la zgârieturi, adâncituri şi materiale plastice sparte în zona porturilor, cu excepţia celor specific individualizate de către Producator prin programe de reparaţie sau înlocuire; (c) daunelor cauzate de utilizarea cu produse neautorizate; (d) daunelor cauzate prin accident, abuz, utilizare greşită, inundaţie, incendiu, cutremur sau alte cauze externe; (e) daunelor cauzate de operarea produsului în afara utilizărilor permise sau prevăzute descrise de producător; (f) daunelor cauzate de intervenţii (inclusiv îmbunătăţiri şi extinderi) realizate de oricine în afara unui reprezentant I.R.I.S SA sau a unui furnizor de servicii autorizat (“AASP”); (g) unui produs sau unei piese care a fost modificată într-o manieră care îi alterează funcţionalităţile sau capacităţile fără permisiune în scris din partea I.R.I.S SA; sau (h) dacă orice număr serial al produsului a fost înlăturat sau şters.

OBŢINEREA UNUI SERVICIU DE GARANŢIE
Vă rugăm să accesaţi şi să examinaţi resursele de asistenţă online menţionate în documentaţia care acompaniază acest produs hardware înainte de a solicita un serviciu de garanţie. Dacă produsul nu funcţionează corespunzător în continuare după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi un furnizor de servicii autorizat (AASP) menţionat în acest certificat. Prin telefon, un reprezentant al AASP vă va ajuta să determinaţi dacă produsul dvs. necesită un serviciu şi, în acest caz, vă va informa asupra modului în care va furniza acest serviciu. Trebuie să asistaţi în acţiunile de diagnosticare ale produsului dvs. şi să urmaţi procedurile de garanţie I.R.I.S SA.

Serviciile de garanţie vor fi furnizate la sediul unui AASP, unde serviciul poate fi realizat la faţa locului sau prin expedierea produsului la un alt centru de servicii de reparare.

Opţiunile serviciului, disponibilitatea pieselor şi timpul de răspuns pot varia în funcţie de diverşi factori. Opţiunile serviciului pot fi modificate în orice moment. Dvs. sunteţi responsabil de achitarea taxelor de expediere şi manipulare până la recepţionarea produsului hardware la sediul AASP.
În acord cu legislaţia în vigoare, I.R.I.S SA vă poate cere să furnizaţi o dovadă a detaliilor achiziţiei şi/sau să vă conformaţi cerinţelor de înregistrare înainte de a beneficia de serviciul de garanţie.

Dacă produsul dvs. este capabil de stocarea de programe software, date şi alte informaţii, dvs. trebuie să îi protejaţi conţinutul împotriva disfuncţionalităţilor de operare posibile. Înainte de a trimite produsul dvs. pentru servicii de garanţie este responsabilitatea dvs. de a păstra o copie de siguranţă separată a conţinutului şi de a dezactiva orice parole de securitate. Este posibil ca în cursul serviciului de garanţie conţinutul produsului să fie şters şi suportul de stocare reformatat. În acest caz, produsul dvs. vi se va returna configurat aşa cum era la momentul achiziţiei iniţiale, putând face subiectul unor eventuale actualizări. Dvs. veţi fi responsabil pentru reinstalarea tuturor celorlalte programe software, date şi parole. Recuperarea şi reinstalarea programelor software şi ale datelor utilizatorului nu sunt acoperite de prezenta Garanţie Limitată.

DREPTURI LEGALE ALE CONSUMATORILOR
În afara acestei Garanţii Limitate de un an, I.R.I.S SA garantează acest produs hardware împotriva lipsei de conformitate prevăzute în Legea nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, şi respectă Ordonanţa rep. nr. 21 din 08/21/1992 privind protecţia consumatorilor.

Articolele de mai jos se aplică în cazul consumatorilor persoane fizice care dobândesc, ca destinatar final, produse obţinute de la agenţi economici.

Legea nr. 449/2003, art. 5, al. 2:
“Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 9: “Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.”

Legea nr. 449/2003, art. 11, al. 4: “Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 14, al. 2: “Stabilirea neconformităţii şi a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor standardelor naţionale SR ISO 3951/1998 şi ale altor acte normative referitoare la neconformităţi.”
Legea nr. 449/2003, art. 16: “Răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.”

Legea nr. 449/2003, art. 17: “Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.”

Legea nr. 449/2003, art. 18: “Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.”

 

Stiai ca in Romania exista obligatia colectarii separate a deseurilor electronice si ca fiecare dintre noi avem obligatii in acest sens?

Cum le pot colecta separat?

ECOTIC iti poate pune la dispozitie pentru sediul firmei tale recipiente dedicate colectarii separate a electronicelor, trebuie doar sa transmiti un e-mail la logistica@ecotic.ro cu solicitarea ta. De asemenea, daca ai un spatiu de vanzare a echipamentelor electronice de cel putin 400 mp, ai obligatia amplasarii acestora pentru accesul publicului (OUG 5/2015).

Unde?

Sunt 2 variante: pentru echipamentele de mici dimensiuni le poti preda in recipientele specializate (poti afla cel mai apropiat punct de colectare accesand www.ecotic.ro); iar pentru cantitati mari poti transmite o comanda la logistica@ecotic.ro


NU uita, cand achizitionezi un echipament nou poti preda furnizorului echivalentul vechi

La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem "unul la unul", in mod gratuit, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca echipamentul nou furnizat si sa informeze cumparatorul despre aceasta posibilitate inainte de achizitionarea produsului (OUG 5/2015).

 

De ce?

Echipamentele electrice si bateriile uzate contin substante toxice precum mercur si alte metale grele sau diverse bromuri si chiar si in cantitati mici, polueaza solul, apa si aerul

Prin reciclarea corecta a DEEE sunt recuperate materii prime secundare pe care le vom regasi in produse noi.

Daca reciclam 1 milion de telefoane mobile recuperam 250 kg de argint, 24 kg de aur, 9 kg de paladiu si 9 tone de cupru.

Daca reciclam 10.000 televizoare, recuperam 130 tone sticla, 30 tone de plastic, 25 tone de fier si 10 tone de cupru.

Nu uita!

Simbolul pubela taiata indica colectarea separata a respectivului obiect. Acesta nu trebuie aruncat impreuna cu deseurile menajare si trebuie predat catre punctele de colectare specializate.

 

I.R.I.S. SA - Apcom Romania colaboreaza cu ECOTIC pentru preluarea responsabilitatilor in ceea ce priveste managementul deseurilor electronice.

ECOTIC este prima organizatie a producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice (EEE) din Romania, fondata in anul 2006 cu scopul de a aduce mai multa eficienta, unitate si omogenitate in indeplinirea responsabilitatilor de mediu ale acestora.Va invitam sa vizitati site-ul ECOTIC www.ecotic.ropentru a fi la curent cu ceea ce sa intampla in domeniul colectarii si reciclarii DEEE si pentru a afla cele mai apropiate puncte de colectare DEEE si DBA.

 

 Continuare 

 

Căutare rapidă

Folosiţi cuvinte cheie pentru găsirea produsului.
Căutare avansată
 
Informaţii
 
Producători
 
created by Optimall Solutions

Bun venit în catalogul online Apcom!

Stimați clienți,

Catalogul online Apcom vă prezintă principalele produse din gama curentă distribuită de Apcom Romania, inclusiv prețurile recomandate de vânzare câtre utilizatorul final (exprimate în lei, inclusiv TVA). În plus, aveți posibilitatea de a afla care sunt opțiunile de configurare la comandă pentru sistemele Mac și prețurile acestor opțiuni de configurare.

Pentru achiziționarea produselor, vă rugăm să apelați la partenerii autorizați din rețeaua de distribuție Apcom Romania listați la adresa:

www.apcom.ro/cumpărare

Vă mulțumim!